Trafik sigortalarında tarife uygulama esasları hakkında yönetmelik yayınlandı

01 Ocak 2022